O nas

Związek stowarzyszeń o nazwie Małopolski Okręgowy Związek Karate – zwane dalej MOZK jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem klubów karate i sportów walki mającym na celu wspieranie wszechstronnego krzewienia karate i sportów walki, kultywowanie sprawności fizycznej, rywalizacji sportowej i rekreacji oraz umiejętności samoobrony i innych sportów obronnych.

Dołącz do nas -click-

Władze

  • Prezes Zarządu MOZK – shihan Robert Kopciowski 6.dan
  • I. Viceprezes Zarządu MOZK – shihan Andrzej Drewniak 9.dan
  • II. Viceprezes Zarządu MOZK – shihan Andrzej Krawontka 6.dan
  • Sekretarz Zarządu MOZK – sensei Arkadiusz Sukiennik 4.dan
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – sensei Sławomir Rudawski 4.dan
  • Członek Komisji Rewizyjnej – sensei Andrzej Kaganek 3.dan
  • Członek Komisji Rewizyjnej – sensei Krzysztof R. Kopciowski 3.dan

RACHUNEK BANKOWY MOZK : 70124051231111001087854843

Wspierają nas:

Biuro Rachunkowe Bezkres Wieliczka